Spółka TBV Investment z satysfakcją przyjęła wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2023 roku, który zakończył prawny spór dot. studium przestrzennego dla terenu Górek Czechowskich. Wyrok potwierdził legalność i zasadność działań gminy Lublin, których celem jest zagospodarowanie 105 ha obszaru Górek Czechowskich – z czego 75 ha przekazanych przez spółkę TBV Investment gminie Lublin ma być przeznaczone pod park naturalistyczny, zaś w przypadku 30 ha terenu zostanie zmienione przeznaczenia terenu z usługowego na mieszkalno-usługowy.

Jednocześnie zapraszamy do spacerów na dostępną dla mieszkańców Lublina ścieżkę terenową, która powstała w ramach pierwszego etapu Parku Górki Czechowskie.