Home

Nowe oblicze

Górek Czechowskich

w Lublinie

Górki Czechowskie mogą już wkrótce pozytywnie zmienić swoje oblicze. Na 75 hektarach ma szansę powstać park naturalistyczny z prawdziwego zdarzenia. Nowy park, który swoim rozmiarem prawie sześć razy przewyższy Ogród Saski, stanie się największym w Lublinie zielonym azylem. Takim stworzonym w sercu rozwijającego się miasta, na miarę Central Parku w Nowym Jorku. Potrzeba aranżacji tej przestrzeni wynika z konieczności czynnej ochrony przyrody oraz stworzenia – tak potrzebnego w tym rejonie – miejsca przyjaznego zarówno dla mieszkańców Czechowa, jak i całego Lublina. Nowe miejsce powstanie zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Zakłada ona pełne zachowanie przyrody, wąwozów na Górkach i przekazanie mieszkańcom miasta czystej, bezpiecznej strefy wypoczynku.

Mieszkańcy miasta już niedługo mogą zyskać park otwarty dla ludzi w każdym wieku, o różnorodnych zainteresowaniach, którzy chcą spędzać czas na łonie natury bez konieczności wyjeżdżania z miasta. To właśnie z myślą o nich powstanie nowa przestrzeń łącząca pokolenia i będąca dowodem na możliwość harmonijnego współistnienia człowieka i przyrody. Na sąsiadujących z parkiem 25 hektarach Górek Czechowskich ma powstać nowoczesne i zielone osiedle, które będzie zlokalizowane wyłącznie na tym terenie. Podczas jego budowy nie zostanie naruszony teren przeznaczony pod park.

Główne zasady

Ochrona przyrody

Park z wyznaczonymi strefami ochronnymi dla cennych gatunków roślin i zwierząt

Ekologia

Park zbudowany w zgodzie z naturą i w swojej kompozycji nawiązujący do otaczającego krajobrazu

Rekreacja

Park dostępny dla wszystkich mieszkańców Lublina i odpowiadający na ich potrzeby

Odpoczynek

Park dla każdego i ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu