Dwukrotny wzrost terenów zielonych

„Opinia (RDOŚ) wskazuje wręcz, że pozytywnym skutkiem ustaleń studium będzie zwiększenie wartości wskaźnika zieleni normatywnej do 48m2 na mieszkańca, a wskaźnika zieleni ogółem na prognozowaną liczbę ludności do ok. 142m2 na mieszkańca. (…) wskazuje się na...

Czytaj więcej