Miło nam poinformować Państwa, że w poniedziałek, 30 września doszło do podpisania umowy, na mocy której Miasto Lublin stało się właścicielem przeszło 75 ha gruntów Górek Czechowskich. To kolejny, ważny krok w kierunku zmiany Górek w miejsce przyjazne mieszkańcom Lublina. Na przekazanym gruncie spółka TBV Investment, po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego, urządzi park naturalistyczny, który dostępny będzie dla wszystkich mieszkańców Lublina.

Zawarta w poniedziałek, 30 września umowa sprzedaży ponad 75 ha terenu Górek Czechowskich realizuje postanowienia umowy przedwstępnej zawartej między TBV Investment a Miastem Lublin w czerwcu br. Przypomnijmy, że zgodnie z zapisami tej umowy:

  • TBV Investment urządzi, po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, park naturalistyczny na wspomnianym obszarze do 31 grudnia 2022 r.,
  • TBV Investment pokryje koszty urządzenia wspomnianego parku w wysokości nie mniejszej niż 10 mln zł,
  • TBV Investment sfinansuje przebudowę układu drogowego, w szczególności budowę ronda przy ul. Gen. Ducha i sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Września i Relaksowej,
  • TBV Investment, w ramach pierwszego etapu inwestycji, wybuduje przedszkole/żłobek,
  • TBV Investment, po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sprzeda Miastu Lublin za 1 zł netto działkę o powierzchni ok. 1,5 ha pod budowę szkoły.

Przeszło 75 ha terenu Górek Czechowskich, zgodnie z zapisami zawartej 30 września br. umowy, TBV Investment sp. z o. o. sprzedała miastu za 1 zł netto.