30 ha Górek Czechowskich – to już dziś tereny inwestycyjne a nie tereny zielone. To właśnie na tym obszarze, w przyszłości, jeśli zmianie ulegną zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może powstać zabudowa mieszkalno-usługowa.

Górki Czechowskie to obszar 105 ha, który jest własnością prywatną. Teren ten podlega zapisom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) z 2005 r., zgodnie z którymi 30 ha to obszar przeznaczony pod inwestycje budowlane, natomiast 75 ha to tereny zielone.

Na tych 30 ha można już dziś zbudować obiekty o funkcji:

  • komercyjnej,
  • budynki biurowe, handlowe z możliwością realizacji dużych obiektów jak galerie handlowe,
  • budynki usługowe i kubatury służące terenom i obiektom sportowo-rekreacyjnym.

W zbliżającym się referendum 7. kwietnia wszyscy lublinianie zostaną zapytani m.in. o zgodę na zamianę funkcji tych 30 ha z usługowej, komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej na mieszkalno-usługową.

Jeśli mieszkańcy pozytywnie przyjmą propozycję zmiany, na tym terenie będzie mogło powstać zielone, ekologiczne i zadbane osiedle o zabudowie dostosowanej do istniejącej już w okolicy. Budynki mieszkalne od strony ul. Kosmowskiej będą więc mogły mieć maksymalnie 5 kondygnacji, a te planowane od strony ul. Poligonowej – maksymalnie 8 kondygnacji.

Wspólnie możemy zmienić trudno dostępny i zaśmiecany teren w piękną i przyjazną przestrzeń, z której będziemy dumni. Wystarczy, że zagłosujemy w referendum na „TAK”!