Park Górki Czechowskie od strony ekosystemu – rozmowa z P. Szkołutem

Park Górki Czechowskie ma być parkiem naturalistycznym gdzie wraz z udostępnianiem mieszkańcom tego atrakcyjnego terenu dbamy o to by zwiększać jego bioróżnorodność, a tym samym równowagę ekologiczną.

Proszę powiedzieć o idei powstania hotelu dla owadów na terenie Parku Górki Czechowskie?

Równowaga ekologiczna ekosystemu zależy w dużej mierze od bioróżnorodności – zróżnicowanej gamy gatunków, które w nim występują. Istotną rolę pełnią tu owady. Funkcjonują jako zapylacze, reducenci a niektóre z nich, te drapieżne, ograniczają szkodniki. Za sprawą ciągłego przekształcania środowiska przyrodniczego przez człowieka wiele z nich traci miejsca umożliwiające namnażanie i utrzymanie populacji. Domki i hotele dla owadów imitują naturalne warunku gdzie ważne i pożyteczne gatunki mogą się chronić i namnażać.

Jakie owady będą mogły korzystać z tego miejsca i dlaczego akurat tu powstanie największe tego typu miejsce w Lublinie?

Mamy tu na myśli trzmiele, pszczoły murarki, biedronki, złotooki, skorki oraz pająki. Doskonałym miejscem dla tego typu obiektów jest park miejski szczególnie naturalistyczny, którego podstawowym założeniem jest samoregulacja biologiczna. Będzie to też doskonałe miejsce do promowania pozytywnych wzorców możliwych do zastosowania również w niewielkim ogrodzie przydomowym.

Czy możemy spodziewać się innych przyjaznych dla ekosystemu miejsc?

Park Górki Czechowskie ma być parkiem naturalistycznym gdzie wraz z udostępnianiem mieszkańcom tego atrakcyjnego terenu dbamy o to by zwiększać jego bioróżnorodność, a tym samym równowagę ekologiczną. Jest to miejsce gdzie może powstać wiele hoteli i domków dla owadów. Pierwszy, który zrealizowaliśmy jest dość obszerny i ma stać się swoistą kolonią tętniącą życiem. Zawiera bardzo dużą ilość różnego rodzaju szczelin, szpar, otworów i zakamarków, w których mogą bytować owady. Jest zbudowany z naturalnych materiałów. Nie bez znaczenia jest to, że powstał w otoczeniu łąk pełnych kwiatów – bazy żywieniowej wielu jego mieszkańców.