Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek zatwierdził uchwałę Rady Miasta Lublin na temat przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie przyszłości Górek Czechowskich. Dokument został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 19 lutego 2019 r.

Przypomnijmy, że referendum odbędzie się 7 kwietnia br. Mieszkańcy odpowiedzą na pytanie o zmianę rodzaju zabudowy na maksymalnie 30 ha terenu Górek Czechowskich z usługowej, komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkalno-usługową. W zamian obecny właściciel sfinansuje utworzenie na pozostałych 75 ha tego terenu parku naturalistycznego, przy zachowaniu cennych przyrodniczo walorów, i przekaże go mieszkańcom Lublina.