Znamy już ostateczną wersję pytania referendalnego dotyczącego przyszłości Górek Czechowskich. Podczas sesji Rady Miasta Lublin, która odbyła się 31 stycznia br., zostało zatwierdzone ostateczne pytanie:

„Czy jest Pan/Pani za tym, aby Gmina Lublin zmieniła obecnie dopuszczony miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rodzaj zabudowy z usługowej, komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkalno-usługową na nie więcej niż 30 ha terenu tzw. Górek Czechowskich, w zamian za sfinansowanie przez obecnego właściciela zagospodarowania pozostałych 75 ha tego terenu, jako zieleni publicznej (parku naturalistycznego), przy zachowaniu cennych przyrodniczo walorów i przekazanie go Gminie Lublin?”

Radni potwierdzili, że 7 kwietnia tego roku mieszkańcy Lublina, którzy mają czynne prawo wyborcze, będą mogli zagłosować, odpowiadając „tak” lub „nie”. Od wyników będzie zależeć, czy na Górkach Czechowskich powstanie 75-hektarowy park, który zostanie przekazany miastu za złotówkę i czy forma zabudowy możliwej do zrealizowania na 30 ha terenu dawnego poligonu zostanie zmieniona na mieszkaniową. Głosowanie będzie się odbywać w tych samych lokalach co podczas wyborów samorządowych. Zachęcamy do wzięcia udziału w referendum!