Referendum

Lublin to miasto inspiracji, które może stać się wzorem dla innych. Teren dawnego poligonu na Górkach Czechowskich może zmienić się w wyjątkowy w skali całego regionu park naturalistyczny. Na powierzchni aż 75 hektarów może powstać miejsce do wypoczynku i rekreacji dla wszystkich lublinian. O tym, czy ono powstanie, zdecydują mieszkańcy naszego miasta w referendum lokalnym, które odbędzie się 7 kwietnia br.

Zachęcamy wszystkich Lublinian do głosowania na TAK w referendum. Głosując na TAK Lublin dostanie 75 ha uporządkowanego i zadbanego naturalistycznego parku.

Wojciech Dzioba – prezes TBV

Tego dnia lublinianie będą odpowiadać na pytanie:

„Czy jest Pan/Pani za tym, aby Gmina Lublin zmieniła obecnie dopuszczony miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rodzaj zabudowy z usługowej, komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkalno-usługową na nie więcej niż 30 ha terenu tzw. Górek Czechowskich, w zamian za sfinansowanie przez obecnego właściciela zagospodarowania pozostałych 75 ha tego terenu, jako zieleni publicznej (parku naturalistycznego), przy zachowaniu cennych przyrodniczo walorów i przekazanie go Gminie Lublin?”.

Lublin stoi przed historyczną szansą zyskania za symboliczną złotówkę największego parku, który swoim rozmiarem przewyższy Ogród Saski, parki Czechów, Jana Pawła II, Ludowy i Bronowicki razem wzięte. Co więcej, planujemy sfinansować przygotowanie tego parku. Dlatego zachęcamy wszystkich, którym zależy na zrównoważonym rozwoju Lublina, do wzięcia udziału w referendum i oddania głosu na „tak”, czyli za zmianą umożliwiającą powstanie parku, z którego wszyscy będziemy dumni.