Skąd pomysł na hotel dla owadów na terenie Górek Czechowskich?

W zasadzie pomysł przyszedł sam. Koncepcja parku zakłada, że jest on parkiem naturalistycznym i ma pełnić funkcję edukacyjną w zakresie szeroko rozumianej ekologii. Hotel dla owadów dokładnie wpisuje się w tę koncepcję.

Równowaga ekologiczna ekosystemu zależy w dużej mierze od bioróżnorodności, czyli zróżnicowanej gamy gatunków, które w nim występują. Istotną rolę pełnią tu owady. W środowisku funkcjonują jako zapylacze, czy reducenci, a te drapieżne ograniczają liczbę szkodników.

Za sprawą ciągłego przekształcania środowiska przyrodniczego przez człowieka wiele z nich traci miejsca, w których mogą się namnażać i utrzymywać populację. Domki i hotele dla owadów imitują naturalne warunki, gdzie ważne i pożyteczne gatunki mogą się chronić oraz przetrwać.

Jakie owady będą mogły korzystać z tego miejsca i dlaczego akurat tu powstanie największe tego typu miejsce w Lublinie?

Mamy tu na myśli trzmiele, pszczoły murarki, biedronki, złotooki, skorki oraz pająki. Doskonałym miejscem dla tego typu obiektów jest park miejski szczególnie naturalistyczny, którego podstawowym założeniem jest samoregulacja biologiczna. Będzie to też doskonałe miejsce do promowania pozytywnych wzorców możliwych do zastosowania również w niewielkim ogrodzie przydomowym.

Czy możemy spodziewać się innych przyjaznych dla ekosystemu miejsc?

Park Górki Czechowskie ma być parkiem naturalistycznym gdzie wraz z udostępnianiem mieszkańcom tego atrakcyjnego terenu dbamy o to by zwiększać jego bioróżnorodność, a tym samym równowagę ekologiczną. Jest to miejsce gdzie może powstać wiele hoteli i domków dla owadów. W planach są również poidełka dla ptaków czy domki dla jeży. Pierwszy, który zrealizowaliśmy jest bardzo duży jak na tego typu budowlę i ma stać się swoistą kolonią tętniącą życiem. Zawiera bardzo dużą ilość różnego rodzaju szczelin, szpar, otworów i zakamarków, w których mogą bytować owady. Jest zbudowany z naturalnych materiałów. Nie bez znaczenia jest to, że powstał w otoczeniu łąk pełnych kwiatów – bazy żywieniowej wielu jego mieszkańców.