W bliskiej przyszłości na Górkach Czechowskich może powstać 75-hektarowy park naturalistyczny w sąsiedztwie istniejących i przyszłych osiedli mieszkaniowych. Na konferencji prasowej, która odbyła się 28 lutego, zaproszeni do współpracy z TBV specjaliści pokazali najnowsze koncepcje dotyczące terenu dawnego poligonu. Zgodnie z nimi w parku znajdą się atrakcyjne miejsca i urządzenia pozwalające zarówno na odpoczynek, jak i aktywne spędzanie czasu przez wszystkich mieszkańców miasta.

Przedstawione wizualizacje możecie zobaczyć również na naszej stronie. Zapraszamy do oglądania.

To będzie jeden z najpiękniejszych parków w Polsce – mówił dr hab. inż. Bolesław Stelmach, prof. WSPA – zarówno zieleń, jak i atrakcje dla mieszkańców będą ściśle związane z ukształtowaniem terenu. Na konferencji przedstawiono szczegółowo koncepcję megaparku podzielonego na trzy przenikające się strefy: otwartą strefę rekreacji z infrastrukturą parkingową oraz miejscem do organizacji towarzyskich i rodzinnych spotkań; strefę sportowo-rekreacyjną z 5-kilometrowymi ścieżkami biegowymi i rowerowymi, 4 placami zabaw, boiskami o łącznej powierzchni 1700 mkw. oraz ogólnie dostępnymi polanami; strefę czynnej ochrony przyrodniczej, w której szczególny nacisk zostanie położony na edukację na temat rodzimej roślinności Górek Czechowskich i znajdujących się tam gatunków zwierząt.

Do realizacji projektu parku naturalistycznego zostaną wykorzystane materiały takie jak drewno, piasek i naturalne kruszywa, a także istniejące obecnie walory związane z ukształtowaniem terenu. Architekt krajobrazu, dr Piotr Szkołut zapewnił, że park będzie też przeznaczony dla czworonogów. – Na terenie parku znajdzie się też plac zabaw dla psów, o powierzchni 1000 mkw. W naszej koncepcji wszyscy będą mogli spędzać czas w wybrany sposób, nie przeszkadzając sobie nawzajem.

Natomiast na postępującą degradację przyrodniczą Górek Czechowskich i konieczność działań proekologicznych zwrócił uwagę prof. dr hab. Marian Harasimiuk, który od wielu lat bada lubelski ekosystem. – Postępująca od wielu lat sukcesja gatunków obcych, takich jak nawłoć, oraz krzewów zmienia warunki siedliskowe i ogranicza powierzchnie, na których występują cenne, objęte prawną ochroną rośliny kserotermiczne. Pogarszają się również warunki bytowania chomika i niektórych ptaków. Najlepszym wyjściem jest utworzenie parku naturalistycznego i wdrożenie idei ochrony czynnej na powierzchniach, gdzie zostały zachowane cenne siedliska. Nowy park ze względu na swą powierzchnię – 75 ha – pozwoli też na utrzymanie pozytywnego wpływu Górek Czechowskich na jakość powietrza, zwłaszcza w północnej części Lublina.

Specjaliści przedstawili również spot informujący wszystkich mieszkańców o możliwości powstania w Lublinie nowego, 75-hektarowego parku, który zostanie przekazany miastu za złotówkę.

Przedstawione koncepcje będą konsultowane na dalszych etapach z Urzędem Miasta, specjalistami w poszczególnych dziedzinach, a zwłaszcza mieszkańcami Lublina. Największy w Lublinie park, który będzie służyć wszystkim mieszkańcom miasta jako zielona przestrzeń przyjemnego spędzania czasu, sportu, rekreacji i wypoczynku, powstanie na Górkach Czechowskich, jeśli lublinianie powiedzą „tak” w referendum 7 kwietnia.