Kompromis

Jesteśmy lubelską firmą, my również mieszkamy w Lublinie i ważny jest dla nas rozwój naszego miasta, dlatego jako właściciel terenu na Górkach Czechowskich wyszliśmy z propozycją kompromisu dotyczącego jego zagospodarowania.

Zależy nam, żeby lublinianie wiedzieli, że nie chcemy zajmować żadnej nowej części terenu zielonego górek. W lipcu poczyniliśmy kolejny krok w kierunku powstania największego w Lublinie parku – prawdziwej zielonej wizytówki miasta – podpisaliśmy przedwstępną umowę sprzedaży przeszło 75 ha terenu Górek Czechowskich na rzecz miasta.

Na wspomnianym terenie spółka, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i zobowiązaniami, urządzi park naturalistyczny, który dostępny będzie dla wszystkich mieszkańców.

Teren Górek Czechowskich stanowi własność prywatną, a więc zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to właściciel decyduje, kto i w jakim zakresie może z tego terenu korzystać. To od właściciela zależy, czy teren może być wykorzystywany przez mieszkańców miasta.

mec. Krzysztof Klimkowski – prawnik

 

Jak wyglądają szczegóły osiągniętego kompromisu?

Na ok. 25% terenu Górek Czechowskich planujemy realizować inwestycje związane z budownictwem mieszkalnym i usługowym. Natomiast na przeszło 75 ha terenu Górek Czechowskich ma powstać naturalistyczny park. Dodatkowo gwarantujemy sfinansowanie przygotowania tego parku.

Przekażemy także część terenu Górek Czechowskich na miejskie potrzeby oświatowe, tj. budowę szkoły. Ponadto – w ramach pierwszego etapu inwestycji oddamy do użytku lokal, w którym mieścić się będzie przedszkole lub żłobek. Wykonamy też szereg inwestycji towarzyszących, związanych z infrastrukturą drogową, mowa tu m.in. o budowie ronda przy ul. Gen. Ducha i realizacji sygnalizacji świetlnej przy ulicach: Bohaterów Września i Relaksowej.

Cieszymy się, że udało się wypracować kompromis związany z terenem Górek Czechowskich.