Głos ekspertów

Mec. Krzysztof Klimkowski – prawnik

Obecnie teren Górek Czechowskich jest własnością prywatną. Właścicielem tego terenu jest lubelska Spółka TBV Investment Sp. z o.o. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego, prawa własności to właściciel decyduje odnośnie tego, kto i w jakim zakresie może z tego terenu korzystać i to od właściciela zależy, czy ten może być wykorzystywany przez mieszkańców miasta.

Dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. WSPA – architekt

Kompromisowość zaproponowanej przeze mnie koncepcji polega na próbie przekonania – z jednej strony mieszkańców Lublina, z drugiej strony właściciela – że na tym ponad 100-hektarowym terenie możemy przeznaczyć 30 ha pod zabudowę mieszkaniową. W zamian za to otrzymamy 75 ha urządzonego naturalistycznego parku, który będzie użytkował cały Lublin. To będzie jeden z najpiękniejszych parków w Polsce. Naturalistyczny Park, który będzie miał 3 strefy. Czyli to jest tak jakby trzy parki w jednym.

Prof. dr hab. Marian Harasimiuk – profesor UMCS, przyrodnik

Jeżeli chcemy utrzymać system ochrony środowiska na obszarze Górek Czechowskich, musimy przyjąć zasadę tzw. ochrony czynnej, czyli wspomagania wartościowych gatunków tam, gdzie one występują dzisiaj i gdzie powinny zyskać dobre warunki do rozwoju. Natomiast na pozostałym obszarze powinien powstać park udostępniony dla mieszkańców Lublina. Od kilkunastu lat, na podstawie powtarzanych badań, obserwujemy stałe ubywanie wartości przyrodniczych tego terenu zarówno pod względem florystycznym, jak i faunistycznym. Wynika to z ekspansji gatunków obcych, synantropijnych, czyli takich, które są związane z działalnością człowieka albo zostały przez niego na dany teren wprowadzone. To powoduje stałe ubożenie i fragmentację roślinności cennej przyrodniczo.