Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z 2005 r. obecnie Górki Czechowskie można zagospodarować w następujący sposób:
– ok. 30 ha przeznaczyć pod obiekty usługowe i sportowo-rekreacyjne,
– ok. 75 ha pozostawić w funkcji terenów zielonych.

Firma TBV zamierza zrealizować inwestycje wyłącznie na terenie określonym i dopuszczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Na początku stycznia br. do mediów zostało skierowane pismo opracowane przez Małgorzatę Żurkowską, Zastępcę Dyrektora Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin, w odpowiedzi na oświadczenie Krzysztofa Gorczycy, Prezesa Towarzystwa dla Natury i Człowieka. Autorka szczegółowo przedstawiła zmiany planowane na terenie dawnego poligonu oraz wskazała, że powoływanie się na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania z 2000 r. wprowadza opinię publiczną w błąd. Obecnie obowiązującym dokumentem jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2005 r., który wskazuje, że właściciel terenu może już rozpocząć inwestycje na 30 ha powierzchni Górek Czechowskich.

Pobierz cały dokument (pdf)